Glitre Energi Strøm blir en del av Trygg Strømhandel

 

Strømbransjen lanserte tidligere i år sertifiseringsordningen Trygg Strømhandel. Sertifiseringsordningen er et initiativ fra bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi, men administreres fullt og helt av DNV. Ordningen består av en rekke krav som strømleverandørene må tilfredsstille når det gjelder markedsføring og salg av strømprodukter, oppfølging av kundene, opplæring av egne ansatte osv. Til sammen er 24 strømleverandører sertifisert av DNV. De representerer rundt to tredeler av strømkundene i Norge.

Glitre Energi Strøm er nå én av 24 sertifiserte strømselskaper pr.1.september 2021. Vi ønsker at Trygg Strømhandel skal være et kvalitetsstempel som kundene vil se etter når de velger strømleverandør.

 

Hva er Trygg Strømhandel?

Trygg Strømhandel er en sertifiseringsordning for strømleverandører som setter en rekke til krav til salg av strøm og informasjon til strømkundene.

Ordningen ble lansert 27.januar i år, og vi i Glitre Energi Strøm er glad for at en slik ordning endelig er på plass både for oss og for kundene våre. Ordningen er viktig for oss fordi vi får en tredjepart som verifiserer det gode arbeidet vi har gjort over flere år . Vi ønsker å være en strømleverandør som går i front for ærlig drift, salg og markedsføring!

Glitre Energi Strøm har vært gjennom en omfattende sertifiseringsprosess for å kunne bli en del av Trygg Strømhandel. I tillegg må vi som strømleverandør løpende oppfylle en del krav når det kommer til salg, kundekontakt, informasjon, kompetanse og andre kriterier. Formålet med sertifiseringsforordningen Trygg Strømhandel er å sikre god kvalitet i arbeidet med salg av strøm.

Sertifiseringen er administrert og gjennomført av DNV GL (Det Norske Veritas), som har levert slike tjenester siden 1864. Strømleverandører som ønsker å bli sertifisert, må dokumentere at de tilfredsstiller bestemte krav. I tillegg må selskapene bestå årlige revisjoner og uanmeldte stikkprøver!

«Vi i Glitre Energi Strøm har alltid vært opptatt av å være en pålitelig og seriøs strømleverandør. Nå gir Trygg Strømhandel en dokumentasjon til kundene på at vi er nettopp det. Det er viktig for oss og for hele bransjen å få dette på plass. Jeg mener strømselskaper og bransjen som helhet vil kunne se en bedring i omdømmet etter hvert som selskapene blir sertifisert, og kundene ser mer ryddighet over tid.»

Jan Vidar Thoresen, Adm. dir. Glitre Energi Strøm

 

Hva vil Trygg Strømhandel bety for kundene?

Når kundene velger en strømleverandør som er en del av Trygg strømhandel, så skal de kunne forvente en enkel, trygg og god kundeopplevelse. De skal føle seg trygge på at de har inngått en god avtale, og får informasjonen de trenger både før og etter avtaleinngåelse.

Vi ønsker å ta godt vare på kundene med god informasjon gjennom hele kundeforholdet. Det skal være lett å komme i kontakt med oss, og kundene skal få informasjonen de trenger for å føle seg ivaretatt!

«Vi vet at det kan være krevende for kundene å orientere seg i dagens strømmarked. Når man velger en strømleverandør som er sertifisert med Trygg Strømhandel, kan kundene være trygge på at de velger en seriøs strømleverandør som har orden på alle produkter og rutiner.»

Jan Vidar Thoresen, Adm. dir. Glitre Energi Strøm

 

Les mer om Trygg Strømhandel