Winter landscape with small river in the twilight long exposure

 

Mange av oss setter pris på en god, gammeldags snørik vinter – kaldt og vakkert ute, varmt og godt inne! Det går med mye energi for at vi skal ha det behagelig, både av strøm og det man ellers fyrer med. Elver og vassdrag fryser til i kulden, og vi er prisgitt kraftproduksjonen fra vannmagasinene. På grunn av dette stiger prisene når det er slike vintre.

 

Avgiftsøkning

Med kulda den siste tiden, har strømpriser vært et naturlig tema i media. Vi har hatt milde vintre og lave kraftpriser de siste årene, derfor kan økningen i år oppleves som høy når man sammeligner med for eksempel fjorårets priser. I tillegg er det verdt å merke seg at de offentlige avgiftene har gått kraftig opp de siste årene. Ifølge tall fra Energi Norge har:

  • Elavgiften har økt med hele 60 prosent i perioden 2007-2017.
  • Strømkundene betalte i fjor over 20 prosent mer i avgifter enn for nettleien.

Dette en svært urimelig skattlegging av grønn energibruk. Det er uheldig for kundene som får en unødvendig høy strømregning, noe som merkes ekstra godt nå i en lang kuldeperiode. Det er også uheldig for omstillingen til et utslippsfritt samfunn hvor strøm må erstatte fossil energi i blant annet transport og til oppvarming av bygninger.

 

Produksjon og forbruk

I det nordiske strømmarkedet er det kraftproduksjonen og strømforbruket som fastsetter spotprisen. Vi er inne i en svært kald periode nå. I slike kuldeperioder er det lite tilgjengelig kraftproduksjon igjen, og da er det ikke uvanlig at spotprisen skyter kraftig til værs slik de har gjort de siste dagene. Det er vanskelig å si hvor lenge dette vil vare og hvor store utslag det blir, men hvis vi tar utgangspunkt i forventningene i strømmarkedet kan det komme til å bety at strømregningen blir rundt 150 kroner høyere for en gjennomsnittlig husholdning i mars enn i januar.

Vi er uansett på vei mot lengre og varmere dager med lavere strømforbruk. Det er mye snø i fjellene som vil smelte og forhåpentligvis sørge for at det blir høy vannkraftproduksjon og mer behagelige strømpriser utover våren og sommeren.

Vil du lese mer om hva som fastsetter strømprisen, finner du informasjon om det her.