Det er tilbud (kraftproduksjonen) og etterspørsel (strømforbruket) som fastsetter «råvareprisene» i det nordiske kraftmarkedet.

Den usedvanlig tørre sommeren har ikke bare ført til store problemer i landbruket i hele Nord-Europa, den berører også strømforbrukerne i de samme landene.

Norske og svenske vannmagasiner skulle vært fulle nå, men med en fyllingsgrad på 60 % er det mye som mangler på det. Vannkraften har derfor blitt mye dyrere enn det som har vært vanlig på denne årstiden.

Lite vind og svært høy temperatur på vannet som brukes til å kjøle ned europeiske varmekraftverk har redusert strømproduksjonen, og sammen med høye priser på kull og CO2 har det resultert i at det har blitt dyrt å importere strøm fra Kontinentet.

Det må komme regn for å unngå videre prisøkning i Norge. En nedbørsrik høst kan imidlertid rette opp mye av den prekære situasjonen.

 

I de kalde vintermånedene er strømforbruket høyt, og det er med på å drive prisene oppover. I perioder når det er lite tilgjengelig kraftproduksjon igjen, hender det at spotprisen skyter kraftig til værs.

Vil du vite mer om strømpriser? Les her. http://glitreenergi.no/strom/hva-bestemmer-prisen/