Kontakt Lukk

Hei og velkommen til oss!

31 00 15 50
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Kontakt oss
Spørsmål og svar

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Sist oppdatert: 01.03.23

Regjeringen la frem en ordning om kompensasjon for høye strømpriser lørdag 11.desember 2021. Ordningen innebærer at private husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien fra nettselskapet. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil administrere ordningen ovenfor nettselskapene!

Regjeringen besluttet 6.oktober 2022 at strømstøtten videreføres ut 2023, med en stønadsgrad på 90 prosent fra og med desember til og med mars 2023, en stønadsgrad på 80 prosent fra og med april til og med september 2023 og en stønadsgrad på 90 prosent fra og med oktober til og med desember 2023. Dette gjelder også for fellesmålt husholdningsforbruk i borettslag og sameier. Les mer på regjeringen.no her!

Regjeringen gjør nye endringer i strømstøtteordningen (datert 15.02.23), hvor de største endringene er følgende:

  • Strømstøtteordningen forlenges ut 2024
  • Overgang til time-for-time beregning, og ikke felles gjennomsnittspris for måneden (gjelder fra 1.september 2023)
  • Støtten endres til 90 prosent hele året (gjelder fra 1.juni 2023)

Støttesatsene fra NVE for februar 2023 er klare:

Prisområde Gjennomsnittspris eks mva Støttesats
NO1 (Oslo) 114,88 øre/kWh 50,49 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 114,95 øre/kWh 50,57 øre/kWh
NO5 (Bergen) 110,80 øre/kWh 45,90 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 48,65 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)* 31,56 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Eksempel på hva du vil få igjen i kroner i NO1 Østlandet:

Forbruk eksempler Støttesats Støtte i kroner
1000 kWh 50,49 øre/kWh 504,9 kr
2000 kWh 50,49 øre/kWh 1009,8 kr
3000 KWh 50,49 øre/kWh 1514,7 kr
4000 kWh 50,49 øre/kWh 2019,6 kr
5000 kWh 50,49 øre/kWh 2524,5 kr

Rammer for ordningen i februar:

Pris/fratrekk: 70 øre/kWh eks mva
Kompensasjonsgrad: 90 %
Volumbegrensning: 5 000 kWh
Merverdiavgift (mva): 25 %

Utregning for februar:

Gjennomsnittpris NO1: 114,88 (Pris fra Nord Pool uten avgifter og påslag)
Pris/Fratrekk: 70 øre
Støttebeløpet: 114,88 – 70 øre = 44,88
Staten dekker 90%: 44,88 * 0,90 = 40,392

Støttebeløp inkl mva = 40,392 * 1,25 (mva) = 50,49

Støttesatser med utregning

Januar 2022 +

Rammer for ordningen i januar:

Pris/fratrekk: 70 øre/kwh eks mva
Kompensasjonsgrad: 90 %
Volumbegrensning: 5 000 kWh
Merverdiavgift (mva): 25 %

Utregning for januar:

Gjennomsnittpris NO1: 126,59 (Pris fra Nord Pool uten avgifter og påslag)
Pris/Fratrekk: 70 øre
Støttebeløpet: 126,59 – 70 øre = 56,59
Staten dekker 90%: 56,59 * 0,90 = 50,931

Støttebeløp inkl mva = 50,931 * 1,25 (mva) = 63,66

Støttesatsene fra NVE for januar 2023 er klare:

Prisområde Gjennomsnittspris eks mva Støttesats
NO1 (Oslo) 126,59 øre/kWh 63,66 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 126,59 øre/kWh 63,66 øre/kWh
NO5 (Bergen) 128,76 øre/kWh 66,11 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 69,61 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)* 46,38 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Eksempel på hva du vil få igjen i kroner i NO1 Østlandet:

Forbruk eksempler Støttesats Støtte i kroner
1000 kWh 63,66 øre/kWh 636,6 kr
2000 kWh 63,66 øre/kWh 1273,2 kr
3000 KWh 63,66 øre/kWh 1909,8 kr
4000 kWh 63,66 øre/kWh 2546,4 kr
5000 kWh 63,66 øre/kWh 3183 kr

Desember 2022 +

Rammer for ordningen i desember:

Pris/fratrekk: 70 øre/kwh eks mva
Kompensasjonsgrad: 90 %
Volumbegrensning: 5 000 kWh
Merverdiavgift (mva): 25 %

Utregning for desember:

Gjennomsnittpris NO1: 268,68 (Pris fra Nord Pool uten avgifter og påslag)
Pris/Fratrekk: 70 øre
Støttebeløpet: 268,68 – 70 øre = 198,68
Staten dekker 90%: 198,68 * 0,90 = 178,812

Støttebeløp inkl mva = 178,812 * 1,25 (mva) = 223,51

Støttesatsene fra NVE for desember 2022 er klare:

Prisområde Gjennomsnittspris eks mva Støttesats
NO1 (Oslo) 268,68 øre/kWh 223,51 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 268,67 øre/kWh 223,51 øre/kWh
NO5 (Bergen) 269,52 øre/kWh 224,46 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 181,53 øre/kWh 125,47 øre/kWh
NO4 (Tromsø)* 98,54 øre/kWh 32,11 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Eksempel på hva du vil få igjen i kroner i NO1 Østlandet:

Forbruk eksempler Støttesats Støtte i kroner
1000 kWh 223,51 øre/kWh 2235,1 kr
2000 kWh 223,51 øre/kWh 4470,2 kr
3000 KWh 223,51 øre/kWh 6705,3 kr
4000 kWh 223,51 øre/kWh 8940,4 kr
5000 kWh 223,51 øre/kWh 11 175,5 kr

November 2022 +

Rammer for ordningen i november:

Pris/fratrekk: 70 øre/kwh eks mva
Kompensasjonsgrad: 90 %
Volumbegrensning: 5 000 kWh
Merverdiavgift (mva): 25 %

Utregning for november:

Gjennomsnittpris NO1: 112,57 (Pris fra Nord Pool uten avgifter og påslag)
Pris/Fratrekk: 70 øre
Støttebeløpet: 112,57 – 70 øre = 42,57
Staten dekker 90%: 42,57 * 0,90 = 38,313

Støttebeløp inkl mva = 38,313 * 1,25 (mva) = 47,89

Støttesatsene fra NVE for november 2022 er klare:

Prisområde Gjennomsnittspris eks mva Støttesats
NO1 (Oslo) 112,57 øre/kWh 47,89 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 112,80 øre/kWh 48,15 øre/kWh
NO5 (Bergen) 112,57 øre/kWh 47,89 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 63,78 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)* 44,28 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Eksempel på hva du vil få igjen i kroner i NO1 Østlandet:

Forbruk eksempler Støttesats Støtte i kroner
1000 kWh 47,89 øre/kWh 478,9 kr
2000 kWh 47,89 øre/kWh 957,8 kr
3000 KWh 47,89 øre/kWh 1436,7 kr
4000 kWh 47,89 øre/kWh 1915,6 kr
5000 kWh 47,89 øre/kWh 2394,5 kr

Oktober 2022 +

Rammer for ordningen i oktober:

Pris/fratrekk: 70 øre/kwh eks mva
Kompensasjonsgrad: 90 %
Volumbegrensning: 5 000 kWh
Merverdiavgift (mva): 25 %

Utregning for oktober:

Gjennomsnittpris NO1: 131,85 (Pris fra Nord Pool uten avgifter og påslag)
Pris/Fratrekk: 70 øre
Støttebeløpet: 131,85 – 70 øre = 61,85
Staten dekker 90%: 61,85 * 0,90 = 55,665

Støttebeløp inkl mva = 55,665 * 1,25 (mva) = 69,58

Støttesatsene fra NVE for oktober 2022 er klare:

Prisområde Gjennomsnittspris eks mva Støttesats
NO1 (Oslo) 131,85 øre/kWh 69,58 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 132,22 øre/kWh 69,99 øre/kWh
NO5 (Bergen) 131,89 øre/kWh 69,63 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 35,98 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)* 20,55 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Eksempel på hva du vil få igjen i kroner i NO1 Østlandet:

Forbruk eksempler Støttesats Støtte i kroner
1000 kWh 69,58 øre/kWh 658,8 kr
2000 kWh 69,58 øre/kWh 1391,6 kr
3000 KWh 69,58 øre/kWh 2087,4 kr
4000 kWh 69,58 øre/kWh 2783,2 kr
5000 kWh 69,58 øre/kWh 3479 kr

September 2022 +

Rammer for ordningen i september:

Pris/fratrekk: 70 øre/kwh eks mva
Kompensasjonsgrad: 90 %
Volumbegrensning: 5 000 kWh
Merverdiavgift (mva): 25 %

Utregning for september:

Gjennomsnittpris NO1: 358,69 (Pris fra Nord Pool uten avgifter og påslag)
Pris/Fratrekk: 70 øre
Støttebeløpet: 358,69 – 70 øre = 288,69
Staten dekker 90%: 288,69 * 0,90 = 259,821

Støttebeløp inkl mva = 259,821 * 1,25 (mva) = 324,77

Støttesatsene fra NVE for september 2022 er klare:

Prisområde Gjennomsnittspris eks mva Støttesats
NO1 (Oslo) 358,69 øre/kWh 324,77 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 358,69 øre/kWh 324,77 øre/kWh
NO5 (Bergen) 358,68 øre/kWh 324,77 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 75,29 øre/kWh 5,95 øre/kWh
NO4 (Tromsø)* 36,43 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Eksempel på hva du vil få igjen i kroner i NO1 Østlandet:

Forbruk eksempler Støttesats Støtte i kroner
1000 kWh 324,77 øre/kWh 3247,7 kr
2000 kWh 324,77 øre/kWh 6495,4 kr
3000 KWh 324,77 øre/kWh 9743,1 kr
4000 kWh 324,77 øre/kWh 12 990,8 kr
5000 kWh 324,77 øre/kWh 16 238,5 kr

August 2022 +

Rammer for ordningen august:

Pris/fratrekk: 70 øre/kwh eks mva
Kompensasjonsgrad: 80 %
Volumbegrensning: 5 000 kWh
Merverdiavgift (mva): 25 %

Utregning for august:

Gjennomsnittpris NO1: 344,29 (Pris fra Nord Pool uten avgifter og påslag)
Pris/Fratrekk: 70 øre
Støttebeløpet: 344,29 – 70 øre = 274,29
Staten dekker 80%: 274,29 * 0,80 = 219,432

Støttebeløp inkl mva = 219,432 * 1,25 (mva) = 274,29

Støttesatsene fra NVE for august 2022 er klare:

Prisområde Gjennomsnittspris eks mva Støttesats
NO1 (Oslo) 344,29 øre/kWh 274,29 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 434,49 øre/kWh 364,49 øre/kWh
NO5 (Bergen) 341,58 øre/kWh 271,58 øre/kWh
NO3 (Trondheim)* 2,82 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)* 2,82 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Eksempel på hva du vil få igjen i kroner i NO1 Østlandet:

Eksempel på hva du vil få igjen i kroner i NO1 Østlandet:

Forbruk eksempler Støttesats Støtte i kroner
1000 kWh 274,29 øre/kWh 2742,9 kr
2000 kWh 274,29 øre/kWh 5485,8 kr
3000 KWh 274,29 øre/kWh 8228,7 kr
4000 kWh 274,29 øre/kWh 10 971,6 kr
5000 kWh 274,29 øre/kWh 13 714,5 kr

Juli 2022 +

Rammer for ordningen juli:

Pris/fratrekk: 70 øre/kwh eks mva
Kompensasjonsgrad: 80 %
Volumbegrensning: 5 000 kWh
Merverdiavgift (mva): 25 %

Utregning for juli:

Gjennomsnittpris NO1: 166,90 (Pris fra Nord Pool uten avgifter og påslag)
Pris/Fratrekk: 70 øre
Støttebeløpet: 166,90 – 70 øre = 96,90
Staten dekker 80%: 96,90 * 0,80 = 77,52

Støttebeløp inkl mva = 77,52 * 1,25 (mva) = 96,90

Støttesatsene fra NVE for juli 2022 er klare:

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 166,90 øre/kWh 96,90 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 262,78 øre/kWh 192,78 øre/kWh
NO5 (Bergen) 166,90 øre/kWh 96,90 øre/kWh
NO3 (Trondheim)* 1,92 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)* 1,92 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Eksempel på hva du vil få igjen i kroner i NO1 Østlandet:

Forbruk eksempler Støttesats Støtte i kroner
1000 kWh 96,90 øre/kWh 969 kr
2000 kWh 96,90 øre/kWh 1938 kr
3000 KWh 96,90 øre/kWh 2907 kr
4000 kWh 96,90 øre/kWh 3876 kr
5000 kWh 96,90 øre/kWh 4845 kr

Juni 2022 +

Rammer for ordningen juni:

Pris/fratrekk: 70 øre/kwh eks mva
Kompensasjonsgrad: 80 %
Volumbegrensning: 5 000 kWh
Merverdiavgift (mva): 25 %

Utregning for juni:

Gjennomsnittpris NO1: 150,19 (Pris fra Nord Pool uten avgifter og påslag)
Pris/Fratrekk: 70 øre
Støttebeløpet: 150,19 – 70 øre = 80,19
Staten dekker 80%: 80,19 * 0,80 = 64,152

Støttebeløp inkl mva = 64,152 * 1,25 (mva) = 80,19

Støttesatsene fra NVE for juni 2022 er klare:

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 150,19 øre/kWh 80,19 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 186,67 øre/kWh 116,67 øre/kWh
NO5 (Bergen) 150,12 øre/kWh 80,12 øre/kWh
NO3 (Trondheim)* 11,84 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)* 8,56 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Eksempel på hva du vil få igjen i kroner i NO1 Østlandet:

Forbruk eksempler Støttesats Støtte i kroner
1000 kWh 80,19 øre/kWh 801,9 kr
2000 kWh 80,19 øre/kWh 1603,8 kr
3000 KWh 80,19 øre/kWh 2405,7 kr
4000 kWh 80,19 øre/kWh 3207,6 kr
5000 kWh 80,19 øre/kWh 4009,5 kr

Mai 2022 +

Rammer for ordningen mai:

Pris/fratrekk: 70 øre/kwh eks mva
Kompensasjonsgrad: 80 %
Volumbegrensning: 5 000 kWh
Merverdiavgift (mva): 25 %

Utregning for mai:

Gjennomsnittpris NO1: 164,97 (Pris fra Nord Pool uten avgifter og påslag)
Pris/Fratrekk: 70 øre
Støttebeløpet: 164,97 – 70 øre = 94,97
Staten dekker 80%: 94,97 * 0,80 = 75,976

Støttebeløp inkl mva = 75,976 * 1,25 (mva) = 94,97

Støttesatsene fra NVE for mai 2022 er klare:

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 164,97 øre/kWh 94,97 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 165,32 øre/kWh 95,32 øre/kWh
NO5 (Bergen) 165,02 øre/kWh 95,02 øre/kWh
NO3 (Trondheim)* 15,76 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)* 11,25 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Eksempel på hva du vil få igjen i kroner i NO1 Østlandet:

Forbruk eksempler Støttesats Støtte i kroner
1000 kWh 94,97 øre/kWh 947,7 kr
2000 kWh 94,97 øre/kWh 1899,4 kr
3000 KWh 94,97 øre/kWh 2849,1 kr
4000 kWh 94,97 øre/kWh 3798,8 kr
5000 kWh 94,97 øre/kWh 4748,5 kr

April 2022 +

Rammer for ordningen apil:

Pris/fratrekk: 70 øre/kwh eks mva
Kompensasjonsgrad: 80 %
Volumbegrensning: 5 000 kWh
Merverdiavgift (mva): 25 %

 

Utregning for april:

Gjennomsnittpris NO1: 174,00 (Pris fra Nord Pool uten avgifter og påslag)
Pris/Fratrekk: 70 øre
Støttebeløpet: 174,00 – 70 øre = 104,00
Staten dekker 80%: 104,00 * 0,80 = 83,2

Støttebeløp inkl mva = 83,2 * 1,25 (mva) = 104

Støttesatsene fra NVE for april 2022 er klare:

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 174,00 øre/kWh 104,00 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 173,89 øre/kWh 103,89 øre/kWh
NO5 (Bergen) 174,38 øre/kWh 104,38 øre/kWh
NO3 (Trondheim)* 17,84 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)* 17,84 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Eksempel på hva du vil få igjen i kroner i NO1 Østlandet:

Forbruk eksempler Støttesats Støtte i kroner
1000 kWh 104,00 øre/kWh 1040 kr
2000 kWh 104,00 øre/kWh 2080 kr
3000 KWh 104,00 øre/kWh 3120 kr
4000 kWh 104,00 øre/kWh 4160 kr
5000 kWh 104,00 øre/kWh 5200 kr

Mars 2022 +

Rammer for ordningen mars:

Pris/fratrekk: 70 øre/kwh eks mva
Kompensasjonsgrad: 80 %
Volumbegrensning: 5 000 kWh
Merverdiavgift (mva): 25 %

 

Utregning for mars:

Gjennomsnittpris NO1: 187,04 (Pris fra Nord Pool uten avgifter og påslag)
Pris/Fratrekk: 70 øre
Støttebeløpet: 187,04 – 70 øre = 117,04
Staten dekker 80%: 117,04 * 0,80 = 93,632

Støttebeløp inkl mva = 93,632 * 1,25 (mva) = 117,04

Støttesatsene fra NVE for mars 2022:

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 187,04 øre/kWh 117,04 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 187,04 øre/kWh 117,04 øre/kWh
NO5 (Bergen) 187,05 øre/kWh 117,05 øre/kWh
NO3 (Trondheim)* 17,28 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)* 15,10 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Eksempel på hva du vil få igjen i kroner i NO1 Østlandet:

Forbruk eksempler Støttesats Støtte i kroner
1000 kWh 117,04 øre/kWh 1170,4 kr
2000 kWh 117,04 øre/kWh 2340,8 kr
3000 KWh 117,04 øre/kWh 3511,2 kr
4000 kWh 117,04 øre/kWh 4681,6 kr
5000 kWh 117,04 øre/kWh 5852 kr

Februar 2022 +

Rammer for ordningen februar:

Pris/fratrekk: 70 øre/kwh eks mva
Kompensasjonsgrad: 80 %
Volumbegrensning: 5 000 kWh
Merverdiavgift (mva): 25 %

Utregning for februar:

Gjennomsnittpris NO1: 120,54 (Pris fra Nord Pool uten avgifter og påslag)
Pris/Fratrekk: 70 øre
Støttebeløpet: 120,54 – 70 øre = 50,54
Staten dekker 80%: 50,54 * 0,80 = 40,432

Støttebeløp inkl mva = 40,432 * 1,25 (mva) = 50,54

 

Støttesatsene fra NVE for februar 2022:

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 120,54 øre/kWh 50,54 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 120,54 øre/kWh 50,54 øre/kWh
NO5 (Bergen) 120,24 øre/kWh 50,24 øre/kWh
NO3 (Trondheim)* 18,07 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)* 16,17 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Eksempel på hva du vil få igjen i kroner i NO1 Østlandet:

Forbruk eksempler Støttesats Støtte i kroner
1000 kWh 50,54 øre/kWh 505,4 kr
2000 kWh 50,54 øre/kWh 1010,8 kr
3000 KWh 50,54 øre/kWh 1516,2 kr
4000 kWh 50,54 øre/kWh 2021,6 kr
5000 kWh 50,54 øre/kWh 2527 kr

Januar 2022 +

Rammer for ordningen januar:

Pris/fratrekk: 70 øre/kwh eks mva
Kompensasjonsgrad: 80 %
Volumbegrensning: 5 000 kWh
Merverdiavgift (mva): 25 %

Utregning for januar:

Gjennomsnittpris NO1: 140,63 (Pris fra Nord Pool uten avgifter og påslag)
Pris/Fratrekk: 70 øre
Støttebeløpet: 140,63 – 70 øre = 70,63
Staten dekker 80%: 70,63 * 0,80 = 56,50

Støttebeløp inkl mva = 56,50 * 1,25 (mva) = 70,63

Støttesatsene fra NVE for januar 2022:

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 140,63 øre/kWh 70,63 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 140,63 øre/kWh 70,63 øre/kWh
NO5 (Bergen) 137,12 øre/kWh 67,12 øre/kWh
NO3 (Trondheim)* 26,39 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)* 26,22 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Eksempel på hva du vil få igjen i kroner i NO1 Østlandet:

Forbruk eksempler Støttesats Støtte i kroner
1000 kWh 70,63 øre/kWh 706,3 kr
2000 kWh 70,63 øre/kWh 1412,6 kr
3000 KWh 70,63 øre/kWh 2118,9 kr
4000 kWh 70,63 øre/kWh 2825,2 kr
5000 kWh 70,63 øre/kWh 3531,5 kr

Desember 2021 +

Rammer for ordningen:

Pris/fratrekk: 70 øre/kwh eks mva
Kompensasjonsgrad: 55 %
Volumbegrensning: 5 000 kWh
Merverdiavgift (mva): 25 %

Utregning for desember:

Gjennomsnittpris NO1: 177,13 (Pris fra Nord Pool uten avgifter og påslag)
Pris/Fratrekk: 70 øre
Støttebeløpet: 177,13 – 70 = 107,13
Staten dekker 55 % : 107,13 * 0,55 = 58,92

Støttebeløp inkl mva = 58,92 * 1,25 (mva) = 73,65

 

Støttesatsene fra NVE for desember 2021 er klare:

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 177,13 øre/kWh 73,65 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 177,08 øre/kWh 73,62 øre/kWh
NO5 (Bergen) 176,69 øre/kWh 73,35 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 60,77 øre/kWh 0 øre/kWh
NO3 (Trondheim)* 60,77 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)* 60,68 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

 

Eksempel på hva du vil få igjen i kroner i NO1 Østlandet:

Forbruk eksempler Støttesats Støtte i kroner
1000 kWh 73,65 øre/kWh 736,5 kr
2000 kWh 73,65 øre/kWh 1473 kr
3000 KWh 73,65 øre/kWh 2209,5 kr
4000 kWh 73,65 øre/kWh 2946 kr
5000 kWh 73,65 øre/kWh 3682,5 kr

Hva betyr dette for meg?

Ordningen innebærer at du får tilbakebetalt 80-90% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva.

Ordningen gjelder fra desember 2021 til og med desember 2024. Kompensasjonen kommer fra nettselskapet ditt, og er uavhengig av strømavtalen din.

Kompensasjonen etterfaktureres på faktura fra din netteier (forbruket i februar kommer på faktura i mars osv.), og beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto hvis dette er praksis for ditt nettselskap, eller trukket fra på strømregningen hvis strømleverandøren har gjennomfakturering med nettselskapet i ditt område.

Derfor er strømprisen historisk høy i år

Snittprisen beregnes av gjennomsnittlig spotpris (Nord Pool) for hele måneden i aktuelt prisområde. Vi har fem ulike prisområder for strøm i Norge (N01-NO5), og strømprisen har variert betydelig den siste tiden mellom disse prisområdene.

Den samlede tilbakebetalingen vil avhenge av den gjennomsnittlige månedlige strømprisen i prisområdet du bor i.

Hva er kriteriene for å være en del av ordningen? 

SPØRSMÅL OG SVAR

Jeg har enkeltmannsforetak og bedriftsabonnement på strøm hjemme (kontor hjemme). Får jeg kompensasjon? +

Ordningen gjelder kun for private husholdningskunder. Dersom abonnementet er registrert som næring, dekkes man ikke av ordningen.

Jeg bor i et borettslag som har en fellesmåler som registrerer forbruk. Vil jeg få kompensasjon? +

Fellesmålt forbruk i boligselskap som ikke er registrert som husholdningsforbruk, er ikke inkludert i ordningen fra start.

Olje- og energidepartementet vil etter nyttår i egen forskrift regulere hvordan fellesmålt husholdningsforbruk skal inkluderes i ordningen.

Trenger jeg å gi beskjed til mitt nettselskap eller strømleverandør? +

Nei, ordningen vil bli håndtert av ditt nettselskap. Nettselskapet kjenner ditt månedlige forbruk, og beregner tilbakebetalingen basert på dette.

Hva med kunder som har fastpris? +

Kunder vil få tilbakebetalt basert på gjennomsnittlig pris i området, uavhengig av hvilken avtale man har med strømleverandøren.

Hva om prisen er veldig høy i noen timer? +

Det er den gjennomsnittlige prisen i ditt område som brukes for beregningen. At prisen er veldig høy i en kort periode har begrenset betydning for den samlede regningen, og kompensasjonsordningen blir derfor beregnet ut fra gjennomsnittlig månedspris.

Trenger man en AMS-måler for dette? +

Nei, kunder som ikke har en AMS-måler vil få sitt forbruk stipulert som vanlig, og kompensasjonen beregnet ut fra dette.

Vi bruker mer enn 5000 kWt i måneden, hva skjer med forbruket over 5000? +

Du må betale markedspris for forbruket over 5000 kWt, men får kompensert for forbruket opp til 5000.

Dekkes strømutgiftene for hytta? +

Nei. Ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næring. Ved tvil skal man legge informasjon som fremgår av matrikkelen til grunn.

Eneste unntak er for de som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo i fritidsboligen permanent. Kunden må dokumentere at de har fått dispensasjon fra kommunen. Disse kundene vil ha rett på støtte.

Dersom jeg får penger utbetalt, når kommer disse inn på min konto? +

Summen vil bli utbetalt rundt samme tidspunkt som forfallsdatoen på fakturen.

Hva om man eier to boliger eller har to/flere målere i boligen? Dekkes begge eller kun den ene? +

Hvis begge er registrert som husholdningskunder, får man kompensasjon for begge.

Hva blir den samlede kompensasjonen for vinteren? +

Med de prisforventningene som markedet har for perioden desember 2021 – mars 2022 blir samlet kompensasjon for perioden:

  • Enebolig 27 000 kWt: kr 4 118
  • Leilighet 11 000 kWt: kr 1 678

Med en pris på 150 øre/kWt i alle måneder vil kompensasjonen i samme periode bli:

  • Enebolig 27 000 kWt: kr 6 271
  • Leilighet 11 000 kWt: kr 2 555

Med en pris på 200 øre/kWt i alle måneder vil kompensasjonen i samme periode bli:

  • Enebolig 27 000 kWt: kr 10 190
  • Leilighet 11 000 kWt: kr 4 152

Hva med kommuner som allerede har kompensert? +

Ordningen vil gjelde også i disse kommunene, så kunder her vil bli kompensert på lik linje med andre.

Jeg er fjernvarmekunde – vil jeg også bli omfattet av ordningen? +

Den foreslåtte ordningen vil også medføre at prisen for fjernvarme reduseres for de fjernvarmekundene med tilknytningsplikt.

Jeg driver med landbruk og har fellesmåler både for privatforbruk og næringsforbruk. Blir jeg dekket av ordningen? +

Er måleren registrert som husholdningsforbruk blir forbruket være innenfor ordningen fra start.

I støtten som utbetales for desember vil alle målepunkt registrert som næring, ikke være omfattet av ordningen.

Olje- og energidepartementet vil etter nyttår i egen forskrift inkludere jordbruk i ordningen.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss!

Ønsker du å ringe oss?

Ring 31 00 15 50

(hverdager 08.00 – 15.30)