Kontakt Lukk

Hei og velkommen til oss!

31 00 15 50
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Kontakt oss
Spørsmål og svar

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Sist oppdatert: 11.01.22

Regjeringen la frem en ordning om kompensasjon for høye strømpriser lørdag 11.desember. Ordningen innebærer at private husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien fra nettselskapet. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil administrere ordningen ovenfor nettselskapene!

Støttesatsene fra NVE for desember 2021 er klare:

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 177,13 øre/kWh 73,65 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 177,08 øre/kWh 73,62 øre/kWh
NO5 (Bergen) 176,69 øre/kWh 73,35 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 60,77 øre/kWh 0 øre/kWh
NO3 (Trondheim)* 60,77 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)* 60,68 øre/kWh 0 øre/kWh

 

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Eksempel på hva du vil få igjen i kroner i NO1 Østlandet:

Forbruk eksempler Støttesats Støtte i kroner
1000 kWh 73,65 øre/kWh 736,5 kr
2000 kWh 73,65 øre/kWh 1473 kr
3000 KWh 73,65 øre/kWh 2209,5 kr
4000 kWh 73,65 øre/kWh 2946 kr
5000 kWh 73,65 øre/kWh 3682,5 kr

 

Rammer for ordningen:

Pris/fratrekk: 70 øre/kwh eks mva
Kompensasjonsgrad: 55 %
Volumbegrensning: 5 000 kWh
Merverdiavgift (mva): 25 %

Utregning for desember:

Gjennomsnittpris desember NO1: 177,13 (Pris fra Nord Pool uten avgifter og påslag)
Pris/Fratrekk: 70 øre
Støttebeløpet: 177,13 – 70 = 107,13
Staten dekker 55 % : 107,13 * 0,55 = 58,92

Støttebeløp inkl mva = 58,92 * 1,25 (mva) = 73,65

Hva betyr dette for meg?

Ordningen innebærer at du får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva.

Ordningen gjelder fra desember 2021 til og med mars 2022. Kompensasjonen kommer fra nettselskapet ditt, og er uavhengig av strømavtalen din.

Kompensasjonen for desember kommer på faktura i januar, og beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto hvis dette er praksis for ditt nettselskap, eller trukket fra på strømregningen hvis strømleverandøren har gjennomfakturering med nettselskapet i ditt område.

Derfor er strømprisen historisk høy i år

Snittprisen beregnes av gjennomsnittlig spotpris (Nord Pool) for hele måneden i aktuelt prisområde. Vi har fem ulike prisområder for strøm i Norge (N01-NO5), og strømprisen har variert betydelig den siste tiden mellom disse prisområdene.

Den samlede tilbakebetalingen vil avhenge av den gjennomsnittlige månedlige strømprisen i prisområdet du bor i.

Hva er kriteriene for å være en del av ordningen? 

  • Taket for kompensasjon er 5000 kWt per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert.
  • Gjelder kun for private husholdninger – Gjelder ikke for fritidsboliger, fellesanlegg i BRL eller bedrifter/næringskunder pr 13.12. (Endelig avklaring på dette punktet kommer)

SPØRSMÅL OG SVAR

Jeg har enkeltmannsforetak og bedriftsabonnement på strøm hjemme (kontor hjemme). Får jeg kompensasjon? +

Ordningen gjelder kun for private husholdningskunder. Dersom abonnementet er registrert som næring, dekkes man ikke av ordningen.

Jeg bor i et borettslag som har en fellesmåler som registrerer forbruk. Vil jeg få kompensasjon? +

Fellesmålt forbruk i boligselskap som ikke er registrert som husholdningsforbruk, er ikke inkludert i ordningen fra start.

Olje- og energidepartementet vil etter nyttår i egen forskrift regulere hvordan fellesmålt husholdningsforbruk skal inkluderes i ordningen.

Trenger jeg å gi beskjed til mitt nettselskap eller strømleverandør? +

Nei, ordningen vil bli håndtert av ditt nettselskap. Nettselskapet kjenner ditt månedlige forbruk, og beregner tilbakebetalingen basert på dette.

Hva med kunder som har fastpris? +

Kunder vil få tilbakebetalt basert på gjennomsnittlig pris i området, uavhengig av hvilken avtale man har med strømleverandøren.

Hva om prisen er veldig høy i noen timer? +

Det er den gjennomsnittlige prisen i ditt område som brukes for beregningen. At prisen er veldig høy i en kort periode har begrenset betydning for den samlede regningen, og kompensasjonsordningen blir derfor beregnet ut fra gjennomsnittlig månedspris.

Trenger man en AMS-måler for dette? +

Nei, kunder som ikke har en AMS-måler vil få sitt forbruk stipulert som vanlig, og kompensasjonen beregnet ut fra dette.

Vi bruker mer enn 5000 kWt i måneden, hva skjer med forbruket over 5000? +

Du må betale markedspris for forbruket over 5000 kWt, men får kompensert for forbruket opp til 5000.

Dekkes strømutgiftene for hytta? +

Nei. Ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næring. Ved tvil skal man legge informasjon som fremgår av matrikkelen til grunn.

Eneste unntak er for de som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo i fritidsboligen permanent. Kunden må dokumentere at de har fått dispensasjon fra kommunen. Disse kundene vil ha rett på støtte.

Dersom jeg får penger utbetalt, når kommer disse inn på min konto? +

Summen vil bli utbetalt rundt samme tidspunkt som forfallsdatoen på fakturen.

Hva om man eier to boliger eller har to/flere målere i boligen? Dekkes begge eller kun den ene? +

Hvis begge er registrert som husholdningskunder, får man kompensasjon for begge.

Hva blir den samlede kompensasjonen for vinteren? +

Med de prisforventningene som markedet har for perioden desember 2021 – mars 2022 blir samlet kompensasjon for perioden:

  • Enebolig 27 000 kWt: kr 4 118
  • Leilighet 11 000 kWt: kr 1 678

Med en pris på 150 øre/kWt i alle måneder vil kompensasjonen i samme periode bli:

  • Enebolig 27 000 kWt: kr 6 271
  • Leilighet 11 000 kWt: kr 2 555

Med en pris på 200 øre/kWt i alle måneder vil kompensasjonen i samme periode bli:

  • Enebolig 27 000 kWt: kr 10 190
  • Leilighet 11 000 kWt: kr 4 152

Hva med kommuner som allerede har kompensert? +

Ordningen vil gjelde også i disse kommunene, så kunder her vil bli kompensert på lik linje med andre.

Jeg er fjernvarmekunde – vil jeg også bli omfattet av ordningen? +

Den foreslåtte ordningen vil også medføre at prisen for fjernvarme reduseres for de fjernvarmekundene med tilknytningsplikt.

Jeg driver med landbruk og har fellesmåler både for privatforbruk og næringsforbruk. Blir jeg dekket av ordningen? +

Er måleren registrert som husholdningsforbruk blir forbruket være innenfor ordningen fra start.

I støtten som utbetales for desember vil alle målepunkt registrert som næring, ikke være omfattet av ordningen.

Olje- og energidepartementet vil etter nyttår i egen forskrift inkludere jordbruk i ordningen.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss!

Ønsker du å ringe oss?

Ring 31 00 15 50

(hverdager 08.00 – 15.30)