Kontakt Lukk

Hei og velkommen til oss!

31 00 15 50
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Kontakt oss
Spørsmål og svar

norsk vannkraft

Vi støtter norsk vannkraft

Visste du at veldig få norske strømkunder vet med sikkerhet hvor strømmen i stikkontakten kommer fra, da strømmen alltid tar korteste vei?

Glitre Energi Strøm er en av få kraftleverandører som leverer strøm med opprinnelsesgaranti inkludert i alle våre standard strømavtaler til alle husholdningskunder, fra våre lokale vannkraftverk.

Opprinnelsesgarantier garanterer at det produseres like mye strøm fra lokale vannkraftverk tilsvarende forbruket ditt.

Hva er vannkraft?

Den fantastiske vannkraften er uslåelig som grønn energikilde. Av alle former for kraftproduksjon har vannkraft det laveste klimagassutslippet, den høyeste virkningsgraden, den beste reguleringsevnen og den lengste levetiden.

Vannet er en ren, fornybar energikilde som aldri tar slutt.

Mens resten av Europa kjemper for å gjøre en femtedel av sin energiforsyning fornybar i tråd med EUs 2020-mål, dekker vannkraften alene allerede om lag 60 prosent av Norges energibehov.

Vannkraften er ren, fornybar, forutsigbar, fleksibel, og den kan forsyne mange generasjoner med rimelig energi fra lokale ressurser. Vannkraft forurenser ikke luften og kan vise til de laveste utslippene av drivhusgasser av alle energiteknologier.

Vi kan ikke si med sikkerhet hvor strømmen i stikkontakten din kommer fra, da strømmen alltid tar korteste vei.

Vi i Glitre Energi Strøm kan ikke styre hvordan din strøm blir produsert – men vi kan hjelpe deg med å bestemme hvilke kraftverk som skal få betalt for strømmen din.

I Glitre Energis tilfelle er det fra våre kraftverk i Kaggefoss, Gamlebrofoss, Geithusfoss og Pikerfoss i Drammensvassdraget og Numedalslågen. Ved å velge norsk vannkraft kan du være trygg på at det produseres like mye strøm fra våre lokale vannkraftverk tilsvarende forbruket ditt.

Hva er opprinnelsesgaranti?

Opprinnelsesgaranti garanterer at det produseres like mye strøm fra lokale vannkraftverk tilsvarende forbruket ditt.

I Glitre Energis tilfelle er det fra våre kraftverk i Kaggefoss, Gamlebrofoss, Geithusfoss og Pikerfoss i Drammensvassdraget og Numedalslågen.

norsk vannkraft

Strøm med opprinnelsesgaranti

Vi i Glitre Energi Strøm har gjort valget for deg og inkluderer opprinnelsesgaranti i alle våre standard strømavtaler.

Vi er opptatt av at du skal ta gode og kloke valg, og vi ønsker at nettopp du skal bidra til økt vannkraftproduksjon i Norge, samtidig som du støtter ett av dine lokale vannkraftverk.

Bli med å støtte produksjon av ren, bærekraftig vannkraft fra et lokalt kraftverk!

Vi tror forbrukere blir mer bevisst på hvilke fotspor de setter. Det er stor forskjell på strøm, sett fra miljøets side. Alle våre standardavtaler inkluderer opprinnelsesgarantier og alle kunder av Glitre Energi Strøm bidrar til produksjon av norsk vannkraft fra våre lokale kraftverk.

Jan Vidar Thoresen, adm.dir. Glitre Energi Strøm

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss!