Vi oppdaterer våre vilkår gjeldende fra 12. mars 2020.

Les våre oppdaterte vilkår her