Kontakt Lukk

Hei og velkommen til oss!

31 00 15 50
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Kontakt oss
Spørsmål og svar

Opprinnelsesgaranti

Opprinnelsesgaranti

Nesten all kraftproduksjon i Norge kommer fra vannkraft. Men ettersom Norge er en del av et globalt strømmarked, kommer også noe av strømmen vi bruker fra andre energikilder.

Ønsker du å støtte et av dine lokale vannkraftverk? Ved å bestille støtte til norsk vannkraft i tillegg til en av våre strømavtaler garanterer vi at det produseres like mye strøm fra våre lokale vannkraftverk tilsvarende forbruket ditt.

Hva er opprinnelsesgaranti?

Opprinnelsesgarantier garanterer at det produseres like mye strøm fra lokale vannkraftverk tilsvarende forbruket ditt.

Bli med å støtte produksjon av ren, bærekraftig vannkraft fra et av våre lokale kraftverk. I Glitre Energis tilfelle er det fra våre kraftverk i Kaggefoss, Gamlebrofoss, Geithusfoss og Pikerfoss i Drammensvassdraget og Numedalslågen.

Se Glitre Energi Strøms varedeklarasjon for opprinnelsesgarantier

Se Glitre Energi Strøm sitt sertifikat for fornybar strøm

Vi støtter norsk vannkraft

Figur hentet fra varedeklarasjon

Hvordan fungerer det i praksis?

Siden strømmen ikke kan spores – vet du heller ikke hvor strømmen du bruker er produsert. Opprinnelsesgaranti fra Glitre Energi Strøm er en garanti for at det produseres like mye vannkraft som det du bruker. Du støtter dermed norsk vannkraft og produksjon på et av våre vannkraftverk, og dette bevises ved hjelp av en varedeklarasjon.

Vil du kjøpe strøm med opprinnelsesgaranti?

Gjør et bærekraftig og klokt valg. Velg en strømavtale fra Glitre Energi Strøm, og bestill støtte til norsk vannkraft i tillegg!

Hvorfor er opprinnelsen til strømmen så viktig? +

Kraftproduksjon er en av verdens største utslippskilder. Kraftproduksjon kan baseres på fossile eller fornybare energikilder.

Kunder ønsker å kjøpe, bruke og assosieres med fornybar strøm, men strømmen fra kraftverket til stikkontakten kan ikke spores fysisk. Hvis den kunne spores så ville det vært den beste løsningen, men som et godt alternativ så har man opprettet ordningen med opprinnelsesgarantier.

Hva er hensikten med ordningen hvis den ikke sier noe om strømmen jeg får i stikkontakten? +

Dette er det nærmeste vi kommer en ordning for at du som kunde kan «velge» fornybar strøm og bidra til mer produksjon av vannkraft.

Er opprinnelsesgaranti det samme som elsertifikater? +

Nei, elsertifikater er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. Dette er ikke en frivillig støtteordning.

Elsertifikat er en lovpålagt kostnad som alle strømkunder i Norge får på strømregningen – uavhengig av strømleverandør. Målet med sertifikatene er å stimulere markedet til økt produksjon av fornybar strøm. Det innebærer investeringer i kraftproduksjon basert på vann, vind, sol og bioenergi.

Hva er varedeklarasjon? +

Strømleverandører som bruker opprinnelsesgarantier, kan lage sin individuelle varedeklarasjon. Strømleverandører som ikke bruker opprinnelsesgarantier, må vise til varedeklarasjon som beregnes av NVE.

Se Glitre Energi Strøms varedeklarasjon for opprinnelsesgarantier

Lurer du på noe vedrørende opprinnelsesgaranti? Ta kontakt med oss!

BYTT TIL STRØM FRA GLITRE ENERGI