Kontakt Lukk

Hei og velkommen til oss!

31 00 15 50
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Kontakt oss
Spørsmål og svar

Opprinnelsesgaranti

Opprinnelsesgaranti

Visste du at veldig få norske strømkunder kan være sikre på at strømmen deres stammer fra ren og fornybar kraftproduksjon i Norge?

Det er for mange en selvfølge, men Glitre Energi Strøm er en av få kraftleverandører som leverer strøm med opprinnelsesgaranti inkludert i strømavtalene til alle husholdningskunder (med unntak av én strømavtale), fra våre lokale vannkraftverk. Med 100% vannkraft bidrar du aktivt til å øke produksjonen av vannkraft i Norge. Ordningen med opprinnelsesgarantier er til for å gi deg et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft.

Hva er opprinnelsesgaranti?

Opprinnelsesgarantier garanterer at det produseres like mye strøm fra lokale vannkraftverk tilsvarende forbruket ditt.

I Glitre Energis tilfelle er det fra våre kraftverk i Kaggefoss, Gamlebrofoss, Geithusfoss og Pikerfoss i Drammensvassdraget og Numedalslågen.

Se Glitre Energi Strøm sin opprinnelsesgaranti for fornybar strøm

Strøm med og uten opprinnelsesgaranti:

Hva er opprinnelsesmerket strøm?

Opprinnelsesmerket strøm er strøm knyttet til en strømavtale der strømleverandøren kjøper opprinnelsesgarantier tilsvarende kundens strømforbruk.

Hvordan fungerer det i praksis?

Alle strømselskap tilbyr strømavtaler med opprinnelsesgarantier, og kunden kan frivillig velge å kjøpe en slik strømavtale.

En opprinnelsesgaranti er ikke en garanti for at strømmen du får i stikkontakten er 100 prosent fornybar siden strøm ikke kan spores – og da vet du heller ikke hvor den er produsert. Den dokumenterer kun at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk, selv om det ikke er akkurat denne strømmen som kommer i stikkontakten.

Tanken er at ordningen med opprinnelsesgarantier til en viss grad korrigerer for dette ved at kundene aktivt velger fornybar energi. Ved å velge en slik strømavtale skal kunden bidra til å gjøre fornybar energi mer konkurransedyktig.

I tillegg får kunden et bevis på at man har betalt for fornybar strøm. En form for varedeklarasjon på ditt strømkjøp, som viser at du støtter etterspørselen og utbyggingen av fornybar kraft.

Hvorfor er opprinnelsen til strømmen så viktig?

Kraftproduksjon er en av verdens største utslippskilder. Kraftproduksjon kan baseres på fossile eller fornybare energikilder.

Kunder ønsker å kjøpe, bruke og assosieres med fornybar strøm, men strømmen fra kraftverket til stikkontakten kan ikke spores fysisk. Hvis den kunne spores så ville det vært den beste løsningen, men som et godt alternativ så har man opprettet ordningen med opprinnelsesgarantier.

Vil du ha strøm med opprinnelsesgaranti?

Gjør et bærekraftig og klokt valg. Velg en strømavtale fra Glitre Energi Strøm med opprinnelsesgaranti!

Hva er hensikten med ordningen hvis den ikke sier noe om strømmen jeg får i stikkontakten?

Dette er det nærmeste vi kommer en ordning for at du som kunde kan «velge» fornybar strøm og bidra til mer produksjon av vannkraft.

Er opprinnelsesgaranti det samme som elsertifikater?

Nei, elsertifikater er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. Dette er ikke en frivillig støtteordning.

Elsertifikat er en lovpålagt kostnad som alle strømkunder i Norge får på strømregningen – uavhengig av strømleverandør. Målet med sertifikatene er å stimulere markedet til økt produksjon av fornybar strøm. Det innebærer investeringer i kraftproduksjon basert på vann, vind, sol og bioenergi.

Hva slags strøm får kunder som ikke kjøper opprinnelsesgarantier?

Elektronene flyter rundt i strømnettet, så vi kan ikke si noe om hva slags strøm man får ut av stikkontakten, uavhengig av om du kjøper opprinnelsesgarantier eller ikke.

Hvis du ønsker å ha dokumentasjon på at det har blitt produsert fornybar kraftproduksjon tilsvarende eget forbruk, må du kjøpe opprinnelsesgarantier.

Opprinnelsesgarantiene er finansiell informasjon som følger pengestrømmene i energimarkedet, ikke de fysiske strømmene i energisystemet. Dette er illustrert nedenfor:

 

Hvem forvalter opprinnelsesgarantiordningen i Norge?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) forvalter ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjoner i Norge.

Selv om 98 prosent av strømproduksjonen i Norge er basert på vannkraft, er hele 90 prosent av strømmen som kjøpes her basert på produksjon fra kjernekraft og kullkraft ifølge NVE. Med mindre en har opprinnelsesgaranti.

Forklaringen er at de fleste vannkraftprodusentene i Norge selger opprinnelsesgarantier til energileverandører på kontinentet. Dermed kan kunder på kontinentet kjøpe fornybar energi, mens de fleste kunder i Norge kjøper strøm som ikke er garantert 100% fornybar.

Hva er varedeklarasjon?

Strømleverandører som bruker opprinnelsesgarantier, kan lage sin individuelle varedeklarasjon. Strømleverandører som ikke bruker opprinnelsesgarantier, må vise til varedeklarasjon som beregnes av NVE.

Se varedeklarasjon for fornybar strøm fra Glitre Energi.

Hvorfor har vi opprinnelsesgarantiordningen i Norge?

Opprinnelsesgarantiordningen er en kundebasert, frivillig ordning innført av EU. Norge sluttet seg til ordningen i 2006 som en del av det felles energimarkedet under EØS-avtalen.

Lurer du på noe vedrørende opprinnelsesgaranti? Ta kontakt med oss!

BYTT TIL STRØM FRA GLITRE ENERGI