Kontakt Lukk

Hei og velkommen til oss!

31 00 15 50
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Kontakt oss
Spørsmål og svar

Glitre Trygg Innkjøpspris

Vårt mest populære produkt  – med unik forsikring!

 • kr. 0,- i strømregning om du blir arbeidsledig
 • kr. 0,- i strømregning om du blir sykemeldt
 • kr. 0,- i egenandel om lynet slår ned
 • kr. 0,- i medlemsavgift til ditt lokale lag eller forening om du blir arbeidsledig eller sykemeldt

Glitre Trygg Forsikring koster kun kr. 1,50 pr. dag, og den første måneden er gratis. I tillegg kommer en månedlig fastbeløp på kr. 49,-

Dine fordeler

 • En rimelig avtale som følger prissvingningene i markedet
 • Eget fordelsprogram med gode lokale og nasjonale tilbud
 • En avtale uten bindingstid som du kan stole på
 • Strøm og nettleie på samme faktura *)
 • Etterskuddsvis fakturering basert på faktisk forbruk
 • Tilgang til min side der du kan administrere hele kundeforholdet ditt

*) Oversikt over de aktuelle nettområdene finner du her.

Vi sier ingen ting med liten skrift. Hos oss er avtale en avtale! 

Avtalevilkår

Avtalevilkår Glitre Trygg Forsikring

Angrerettskjema

Standardavtaler for nettleie og kraftlevering

HER KAN DU MELD INN EN SKADE

Spørsmål og svar

Strømforsikring er en ekstra trygghet i hverdagen om noe uforutsett skulle skje, og sikrer deg økonomisk slik at du skal kunne møte dine økonomiske forpliktelser knyttet til ditt strømforbruk, om du skulle bli syk, arbeidsledig eller få elektriske fenomenskader på innbo.

 • Fullt tap av arbeidsførhet: Blir du sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende, vil du få dekket strømregningen din fra Glitre Energi strøm. Dette gjelder da både strømavtalen og nettleien din. Dette gjelder i maksimalt 6 måneder per skadetilfelle, og maksimalt ett skadetilfelle per 12 måneder i forsikringsperioden. Maksimal månedlig erstatning er NOK 5.000 per måned. . I tillegg dekkes dine månedlige utgifter til lokale idrettslag, foreninger eller andre lokale initiativ. Erstatningen er begrenset til kr 5 000,- pr måned uavhengig av antall målere tilknyttet kunden.
 • Ufrivillig arbeidsledighet: Skulle du av ulike årsaker utenfor din kontroll bli oppsagt, vil forsikringen dekke strømregningen din fra Glitre Energi strøm. Dette gjelder for en periode for maksimalt 6 måneder per skadetilfelle, og maksimalt ett skadetilfelle per 12 måneder i forsikringsperioden. Maksimal månedlig erstatning er NOK 5.000 per måned. . I tillegg dekkes dine månedlige utgifter til lokale idrettslag, foreninger eller andre lokale initiativ. Erstatningen er begrenset til kr 5 000,- pr måned uavhengig av antall målere tilknyttet kunden.
 • Elektrisk fenomenskade: Det inntreffer en uforutsett overspenning eller lynnedslag som fører til skade på, eller tap av innboet ditt. Forsikringen dekker da egenandelen du måtte ha på innboforsikringen hvis TV, stereoanlegg, datamaskin ol. skulle bli ødelagt ved lynnedslag. Et krav for å få dette dekket er at forsikringsselskapet ditt har godkjent dette som en innboskade før du gjør et egenandelskrav mot oss, og dette må som sagt være grunnet overspenning eller liknende. Forsikringen vil ikke dekke andre innboskader som f.eks. vannsøl, knuseskader osv.

Forsikringen gjelder for privatpersoner som er strømkunder gjennom Glitre Trygg Innkjøpspris i Glitre Energi Strøm. Du må være mellom 18 og 65 år, ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av norsk folketrygd. En forutsetning for å være omfattet av forsikringen er at du kan bekrefte at du er arbeidsfør i heltidsarbeid i Norge (minst 16 timer i uken). Det betyr at du ikke burde tegne forsikringen om du i dag er å regne som ufør eller er av annen grunn ikke er i arbeid. Du kan tegne forsikringen som selvstendig næringsdrivende, men et krav er at du ikke mottar sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller lignende stønad eller erstatning. Du må være frisk, det vil si ikke kjent med sykdom, symptomer eller skade som kan medføre arbeidsuførhet eller sykehusinnleggelse. Du kan heller ikke være kjent med, eller burde ikke hatt grunn til å regne med, forestående ufrivillig tap av arbeid.

Forsikringen gjelder fra tidspunktet når avtale om Trygg innkjøpspris er inngått og så lenge du er kunde av Glitre Energi strøm med denne strømavtalen. Forsikringselementet av strømavtalen vil opphøre automatisk ved manglende fakturainnbetalinger til Glitre Energi Strøm. Forsikringen er ment å dekke uforutsette og midlertidige hendelser. Forsikringen har derfor en begrensning til å dekke 6 månedlige fakturaer per forsikringstilfelle, innenfor en periode på 12 måneder. Maks dekning vil være opp til 5000 kr per måned. Forsikringen har en karenstid på 30 dager fra kjøpstidspunktet. Det vil si at det ikke kan meldes et skadetilfelle på forsikringsavtalen før 30 dager har passert, og skader inntruffet i denne perioden vil ikke være dekket.

Forsikringspremien utgjør 1,50 kr per dag. Beløpet betales etterskuddsvis og blir belastet på samme faktura som ditt strømabonnement fra Glitre Energi Strøm. Den første måneden etter avtaleinngåelse vil du få forsikringselementet gratis.

Du har 14 dagers ubetinget angrefrist fra det tidspunktet du har tegnet produktet Trygg Innkjøpspris fra Glitre Energi Strøm. Du vil motta angrefristskjema som en del av forsikringspapirene du mottar fra oss. For mer informasjon om angrefrist anbefaler vi at du søker informasjon på Forbrukerrådets hjemmesider www.forbrukerrådet.no.

Forsikringsgiveren for Trygg Innkjøpspris fra Glitre Energi Strøm, er Insr Insurance Group, org.nr. 994288962. Selskapet er et norsk børsnotert skadeforsikringskonsern etablert i 2009.

Skade meldes via skademeldingsskjema på Glitre Energi Strøms nettsider. https://insurance-service.net/glitre

100% fornybar energi

Topp kundeservice

Lokalt engasjement

Glitre Trygg Innkjøpspris Annen prismodell kwPris 94 2.03 regionNO1, regionNO2 0 0 30D 1 email,sms,website etterskudd newAndExistingCustomers https://www.glitreenergi.no/strom/product/glitre-trygg-innkjopspris/ false false true 69 59.98 59.84