Kontakt Lukk

Hei og velkommen til oss!

31 00 15 50
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Kontakt oss
Spørsmål og svar

solcelle

Solcelle: Lag din egen strøm!

 

Har du vurdert solceller på taket? Nå kan du produsere din egen strøm med solcelleanlegg tilpasset ditt hus, størrelse på taket, solforhold og pris. Glitre Energi leverer nøkkelferdig solcelleanlegg installert på taket ditt. Du får ren og fornybar energi til en rimelig pris, og du er med på å utvikle solcelleteknologien i Norge.

Solkart: Sjekk ditt tak og finn pris for solceller

Prøv vårt solkart! Her kan du raskt og enkelt se om huset ditt egner seg til solceller på taket. Bruk kartet til å søke på adressen hvor du ønsker solceller installert, enten du ønsker solceller til hus, garasje, hytte eller fritidsbolig. Når du fullfører de tre korte stegene i solkartet vil du automatisk få opp et prisestimat på solcelleanlegg til ditt tak. Merk at prisene er et estimat.

Be om et tilbud i skjemaet etter fullførte steg i solkartet, så tar vi kontakt med deg.

Pakke med solcellepanel med montering inkludert 

Glitre Energi Strøm tilbyr deg nøkkelferdige solcelleanlegg som består av solcellepaneler, vekselretter, montering og installasjon. Vi håndterer forhåndsmelding og ferdigmelding til ditt lokale nettselskap.

En solcellepakke for bolighus består av:

  • 12 paneler som vil ha en produksjon på 3,2 kW
  • Gii rundt 3.000 kWh i årsproduksjon.
  • Anlegget er ca 22 kvm stort, og passer et typisk bolighus.
  • Bruk solkartet over for å se hvilket størrelse som passer på ditt tak.

Vi tar det hele og fulle ansvaret for monteringen og installasjonen av solcellepaneler på ditt tak, slik at du kan produsere ren og billig energi i minst 25 år.

Glitre Energi leverer nøkkelferdige solcelleanlegg

Lurer du på noe vedrørende solcelleanlegg fra Glitre Energi Strøm? Ta kontakt med oss!

Solcelle-app og andre soltjenester

I tillegg til solcelleanlegget får du leveranse av soltjenester gjennom strømproduktet for kr. 99,- pr. mnd. Det sikrer at vi betaler dobbel spotpris for den strømmen som du ikke bruker selv og selger til oss. Her kan du lese avtalens vilkår. I tillegg får du tilgang til en app som gir deg full oversikt over produksjonen på anlegget ditt!

Finansiering av solcelleanlegg

Ønsker du finansiering kan det være gunstig å inkludere dette i boliglånet ditt. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med banken din for å få en lån med best mulig rente.

Visste du at du får støtte fra Enova når du kjøper solcellepanel?

Bli Plusskunde

Å være plusskunde betyr at du i perioder leverer strøm ut på nettet i tillegg til å forbruke strøm. For å kunne levere strøm ut på nettet må du ha en plusskundeavtale med både strømleverandør og ditt lokale nettselskap.

Kjøper du solcellepanel via Glitre Energi Strøm følger en egen avtale Solspot med på kjøpet. Du må også inngå en tilsvarende avtale med ditt lokale nettselskap for å kunne føre overskuddstrømmen din ut på deres strømnett. Det hjelper vi deg med.

For mer informasjon, se: Plusskunder – NVE

 

Hva skjer med strømmen jeg ikke bruker selv?

Solcelleanlegget er koblet mot strømnettet. Den strømmen du ikke bruker selv selger du automatisk tilbake til oss til dobbel spotpris.

Spotpris er prisen på strøm for levering neste døgn som beregnes av den nordiske kraftbørsen Nord Pool.  Spotprisen er grunnlaget for den prisen du betaler for strømmen du kjøper av oss når solcelleanlegget ditt ikke produserer nok til å dekke forbruket.

Spørsmål og svar om solceller

Om Solceller

Hvorfor bør jeg ha solceller på taket? +

Med solceller på taket kan du produsere miljøvennlig strøm selv i flere tiår fremover. Du bidrar til at solkraft blir mer utbredt, og er med på å fase ut skitten strøm som kullkraft.

Strømregningene dine vil bli lavere, og du vil bli mindre utsatt for variasjoner i strømprisen. Du vil ha god oversikt over hvor mye strøm du produserer, og kan bruke den egenproduserte strømmen til å for eksempel lade elbilen.

Hvor mye koster solceller? +

Dette er avhengig av blant annet taket ditt (type, vinkel) og hvor du bor. For å få beregnet en pris for taket ditt, søk opp din adresse og velg tak på solkartet på våre sider. Et vanlig privatanlegg vil etter Enovastøtte typisk komme på under kr 100 000,-, mens større solcelleanlegg for gårdsbruk vil gjerne koste fra kr 150 000,- og oppover.

Hvordan bestiller jeg et solcelleanlegg? +

Du kan benytte solkartet lenger opp på siden. Skriv inn din adresse, trykk på taket du vil ha solceller på og følg stegene.

Er det nok sol i Norge til å ha solceller? +

Ja – det er  gode forutsetninger for solceller i Norge. Det er faktisk nesten like mye sol i Norge som i Tyskland, der solceller er svært populært. Solinnstrålingen i Norge tilsvarer ca. 40-50 prosent av innstrålingen ved ekvator.

Er det lønnsomt med solceller? +

Ja – det korte svaret er at solceller er lønnsomme.

Solcelleanleggene vi selger varer i 30-35 år med en garanti på 25 år fra produsenten. Gjennom hele solcelleanleggets levetid vil du kunne spare penger på strømregningen din, gjennom reduserte strømkostnader, og inntekter på salg av strøm. Lønnsomheten er veldig avhengig av hva strømprisene, nettleien og offentlige avgifter framover vil bli.

Det er veldig vanskelig å forutsi hva strømprisene vil bli mange år fram i tid, men tendensen er at strømprisene blir høyere, og det raskere enn generell prisstigning, og slik vil solcelleanlegget øke sin inntjening.

Vil det produseres strøm om vinteren? +

Om vinteren når solen står lavt, er produksjonen lav. Når det ligger snø på solcellen vil det nesten ikke være noen produksjon. Det meste av produksjonen vil være mellom mars og oktober.

Teknisk om solceller

Hvordan fungerer solceller? +

Et solcelleanlegg består av solceller som monteres på taket og kobles sammen mot en vekselretter, som igjen er koblet til sikringsskapet og strømnettet. Når solen skinner på panelene, omgjør solcellene energien fra sola til likestrøm. Likestrømmen går videre til vekselretteren som endrer denne til vekselstrøm.

Dette gjør at du kan bruke strømmen i huset ditt, og hvis solcellene produserer mer strøm enn du bruker, selger du overskuddet ut på strømnettet. Alt dette skjer automatisk uten at du trenger å gjøre noe.

Hvor mye strøm vil solcellene produsere? +

Solcellene omgjør ca 10-20 prosent av solenergien til strøm. Det er mange faktorer som avgjør hvor stor produksjonen vil være; beliggenhet, takvinkel, takretning og skygge. Man kan regne 800-1200 kWh i årsproduksjon per kWp installert effekt.

Hva er en vekselretter/inverter? +

En vekselretter (kalles ofte inverter på engelsk) er montert mellom solcellene og strømnettet i huset ditt. Den gjør om likespenningen fra solcellepanelene (likestrøm eller DC) til vekselstrøm (AC) som kan brukes i huset ditt, eller leveres ut på strømnettet.

Hva er kWp? +

Enheten kWp står for kilowattpeak og måler toppeffekten som solcellepanelet kan produsere under gitte forutsetninger. Alle solcellemodulene er testet i laboratorier i henhold til standardiserte testrutiner.

Hva er kWh? +

En kilowattime er energimengden som tilsvarer et effektforbruk på en kilowatt (1000W) over en periode på én time.

Har man strøm når det er strømbrudd? +

Nei. Når det er strømbrudd blir strømmen borte av sikkerhetsgrunner. Det er ikke lov å ha produksjon under strømbrudd da denne vil kunne gå inn på strømnettet samtidig som det pågår reparasjoner. Våre solcelleløsninger kutter automatisk produksjonen ved strømbrudd.

Hva er forskjellen på solfangere og solceller? +

Solfangere produserer kun varme i form av varmt vann som fordeles videre i bygget ditt, men solceller produserer strøm som du kan bruke til hva du måtte ønske.