Kontakt Lukk

Hei og velkommen til oss!

31 00 15 50
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Kontakt oss
Spørsmål og svar

Tenker bærekraft i strømvalget

Å drive en miljøvennlig bedrift er viktig for Solberg Gartneri. Derfor velger Kristian Solberg strøm fra Glitre Energi med opprinnelsesgarantier for lokal produsert vannkraft.

Solberg Gartneri kjøper 100 % fornybar størm fra Glitre Energi

Solbergs Gartneri har nylig inngått avtale med Glitre Energi om kjøp av strøm med opprinnelsesgarantier for lokal produsert vannkraft.


Solbergs Gartneri er en miljøbevisst bedrift i kontinuerlig utvikling, med fokus på en mest mulig bærekraftig produksjon. Dette er en helhetlig filosofi hvor ulike faktorer spiller inn – fra effektiv energibruk til biologisk plantevern og resirkulering av gjødselvann.

“Da er det også naturlig å velge en strømleverandør med miljøfokus. En leverandør som leverer 100 prosent ren og fornybar strøm. Det får jeg hos Glitre Energi”, sier Kristian Solberg.

Solbergs Gartneri er et av få gartnerier i Norge som har fått utført en klimagassanalyse (LCA) i regi av Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO). En slik analyse er først og fremst et godt uttrykk på klimabelastningen fra en virksomhet eller produksjon. Metoden går ut på at alt knyttet til produksjonen som medfører en klimabelastning regnes om til CO2-ekvivalenter etter gitte faktorer. Når disse summeres får man et tall på produktets miljøbelastning. Dette er tall som kan sammenliknes opp mot andre produkter og produksjoner.

Etter at avtalen med Glitre Energi ble inngått har tallene i klimagassanalysen fra NIBIO for samlet utslipp av CO2 ekvivalenter pr kg ferdig pakket agurk blitt vesentlig bedre.  For innsatsfaktoren elektrisitet er verdien redusert med 70 prosent.

“Det bevisste arbeidet Solbergs Gartneri gjør på disse områdene har gitt oss et av bransjens beste tall for agurkproduksjon. Dokumentasjonen på gartneriets bærekraft er viktig for oss om matvareprodusent”,  sier Kristian Solberg.

For Kristian Solberg er det vesentlig at opprinnelsesgarantier følger strømleveransene. Det får han hos Glitre Energi.

Solbergs Gartneri er et familieforetak med røtter tilbake til 1936. Gartneriet har de siste årene utviklet seg til å bli en av landets største og fremste agurkprodusenter. Fra det moderne veksthusanlegget på 12 500 kvm kommer det årlig ca. 3 millioner agurker.  Det primære markedsområdet er Østlandet. Solbergs Gartneri leverer til grossister innen storhusholdning og dagligvare.

Les mer om Solbergs Gartneris arbeid for bærekraftig produksjon

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Send inn skjemaet under, eller ring oss på 31 00 15 16.

  • Hidden

Derfor velger disse strøm fra Glitre Energi til sin bedrift