Avregning av strøm med timespriser

Når Elhub starter opp vil alle kraftleverandører få tilgang til sine kunders timesforbruk fra dagen før. NVE forventer at alle kunder som har en spotavtale skal få mulighet til å påvirke sin strømregning gjennom at de blir avregnet på bakgrunn av sitt reelle forbruk- time for time.

Derfor vil våre eSpot-kunder bli fakturert for faktisk forbruk basert på timesprisene fra Nord Pool. Endringen skjer 1.mars.

Dette betyr nok ikke all verden for de fleste. Noen vil nok komme noe dårligere ut fordi de har et høyt timesforbruk når spotprisene er på de høyeste, andre har et mer gunstig forbruksmønster og kommer bedre ut. Men det er ikke snakk om store beløp.

Spotpris

Figuren over viser norsk forbruk og spotpris for fredag 08.02.19. Begge kurvene viser en tydelig topp om morgenen og ettermiddagen og bunn om kvelden/natten. Det er lett å se at det er en nær sammenheng mellom tilbud og etterspørsel. Det er slik markedet skal fungere.

Spotpris helg

Kurven over viser hvordan prisene utviklet seg gjennom den påfølgende helgen.

 

SPØRSMÅL OG SVAR

 

Hvilket forbruk er det mulig å flytte?
Innstøpte varmekabler og varmtvannsberedere kan tåle å være skrudd av et par timer uten at det merkes. Det samme med elbillading. Bruk av oppvaskmaskinen, vaskemaskinen og tørketrommelen kan man med fordel forskyve slik at man unngår de høyeste toppene. Men forsikringsselskapene fraråder på det sterkeste at slike maskiner går om natten og/eller uten tilsyn.

Når forekommer de høyeste timeprisene?
Prisprofilen vil variere, men vanligvis er spotprisene høyest mellom kl. 07.00-10.00 og kl. 16.00-19.00 på hverdager. I helgene er det jevnere priser.

Er det mye å spare på å flytte forbruket?
Besparelsen avhenger av prisforskjellen og hvor mye forbruk man kan flytte. Hvis man eksempelvis på fredag 08.02.19 hadde ventet med å sette på 5 kW (elbillading, oppvaskmaskin e.a.) til kl. 20.00 i stedet for kl. 17.00, ville det utgjøre noe i nærheten av 50 øre for en gjennomsnitts husholdningskunde. Hvis man sparer 50 øre hver dag, blir det 182 kr på et helt år. Mange vil nok si at det ikke er verdt bryet!

Tjener strømselskapene på at kunden flytter på forbruket?
Strømselskapene tjener ikke mer på at kundene blir avregnet etter pris pr. time. Det er myndighetene som ønsker dette, og det er mye av årsaken til at det har blitt innført.

Vil nye nettariffer påvirke regnestykket?
Det er nok et tidsspørsmål før nettselskapene innfører tariffer som skal bidra til å utjevne forbruket, og det vil nok ha en lignende virkning som timebasert spotpris. Men vi vet ikke noe om når disse tariffene kommer og hvordan det vil se ut.

Hvordan kan jeg følge med på forbruket mitt? Man kan følge med på forbruket sitt time for time på Min Side. Her vil man også kunne se prisene for hver enkelt time. Min Side er lett å finne på glitreenergi.no, eller ved å laste ned appen vår.

Vil man se forbruket time for time på fakturaen?
Nei, på fakturaen vil det komme som én fakturalinje. Prisen som vises vil være en gjennomsnittspris for avregningsmåneden, basert på at kundens forbruk for hver time multipliseres med spotprisen for den samme timen.

Hvorfor er det ulik pris på den samme avtalen på 2 ulike fakturaer?
Årsaken til dette er at nå får hver enkelt kunde en pris som er basert på sin egen forbruksprofil, og som dermed ikke er sammenblandet med andre kunders forbruksprofil. Snittprisen på fakturaen vil derfor kunne være ulik fra kunde til kunde, da det avhenger av hver enkelt kundeprofil.