Kontakt Lukk

Hei og velkommen til oss!

31 00 15 50
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Kontakt oss
Spørsmål og svar

Trygg Strømhandel

Trygg Strømhandel er en sertifiseringsordning for strømleverandører som setter en rekke krav til salg av strøm og informasjon til strømkundene. Sertifiseringen er et initiativ fra bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi, men administreres fullt og helt av DNV. Til sammen ble 24 strømleverandører sertifisert av DNV 1.september 2021, og Glitre Energi Strøm er blant de første sertifiserte strømselskapene i Trygg Strømhandel.

Sertifiseringsordningen består av en rekke krav som strømleverandørene må tilfredsstille når det gjelder markedsføring og salg av strømprodukter, oppfølging av kundene og opplæring av egne ansatte. Vi ønsker at Trygg Strømhandel skal være et kvalitetsstempel som kundene vil se etter når de velger strømleverandør.

“Jeg er stolt over at vi er blant de første strømleverandørene i Norge som er sertifisert i Trygg Strømhandel.”

Jan Vidar Thoresen, Adm. dir. Glitre Energi Strøm

Hva vil Trygg Strømhandel bety for meg som kunde?

Når du velger en strømleverandør som er en del av Trygg strømhandel, så skal du som kunde forvente en enkel, trygg og god kundeopplevelse. Du skal føle deg trygg på at du har inngått en god avtale, og får informasjonen du trenger både før og etter avtaleinngåelse.

Vi ønsker å ta godt vare på deg som kunde med god informasjon gjennom hele kundeforholdet. Det skal være lett å komme i kontakt med oss, og du skal få informasjonen du trenger for å føle deg ivaretatt!

«Vi vet at det kan være krevende for kundene å orientere seg i dagens strømmarked. Når man velger en strømleverandør som er sertifisert med Trygg Strømhandel, kan kundene være trygge på at de velger en seriøs strømleverandør som har orden på alle produkter og rutiner.»

Jan Vidar Thoresen, Adm. dir. Glitre Energi Strøm

Hva er Trygg Strømhandel?

Trygg Strømhandel er en sertifiseringsordning for strømleverandører som setter en rekke til krav til salg av strøm og informasjon til strømkundene.

Ordningen ble lansert 27.januar i år, og vi i Glitre Energi Strøm er glad for at en slik ordning endelig er på plass både for oss og for kundene våre. Ordningen er viktig for oss fordi vi får en tredjepart som verifiserer det gode arbeidet vi har gjort over flere år . Vi ønsker å være en strømleverandør som går i front for ærlig drift, salg og markedsføring!

Sertifisert strømleverandør

Glitre Energi Strøm har vært gjennom en omfattende sertifiseringsprosess for å kunne bli en del av Trygg Strømhandel. I tillegg må vi som strømleverandør løpende oppfylle en del krav når det kommer til salg, kundekontakt, informasjon, kompetanse og andre kriterier. Formålet med sertifiseringsforordningen Trygg Strømhandel er å sikre god kvalitet i arbeidet med salg av strøm.

Sertifiseringen er administrert og gjennomført av DNV GL (Det Norske Veritas), som har levert slike tjenester siden 1864. Strømleverandører som ønsker å bli sertifisert, må dokumentere at de tilfredsstiller bestemte krav. I tillegg må selskapene bestå årlige revisjoner og uanmeldte stikkprøver!

«Vi i Glitre Energi Strøm har alltid vært opptatt av å være en pålitelig og seriøs strømleverandør. Nå gir Trygg Strømhandel en dokumentasjon til kundene på at vi er nettopp det. Det er viktig for oss og for hele bransjen å få dette på plass.

Jeg mener strømselskaper og bransjen som helhet vil kunne se en bedring i omdømmet etter hvert som selskapene blir sertifisert, og kundene ser mer ryddighet over tid.»

Jan Vidar Thoresen, Adm. dir. Glitre Energi Strøm

De viktigste kravene i Trygg strømhandel

Kravene som vi som strømselskap må gjennom er mange, men under finner du noen av de viktigste kravene enkelt forklart:

  • Selskapene skal sertifiseres og godkjennes av DNV GL.
  • Det stilles strenge krav til salgsaktiviteter i alle salgskanaler som f.eks. telefonsalg, sosiale medier, dørsalg eller stands.
  • Strenge krav til tjenesteleverandører som har direkte kontakt med strømkunden (callcentre etc.)
  • Krav til kompetanse hos ansatte og gode prosesser for klagebehandling mm.
  • Strømproduktene skal være enkle å skille fra hverandre
  • Kundene skal kunne velge kanal for prisvarslinger. Eksempler på dette er SMS eller e-post.
  • Kampanjetilbud skal merkes tydelig og kundene skal vite hva som skjer etter tilbudsperioden
  • Det skal være åpenhet om alle priselementer og varigheten på strømproduktene.
  • Det skal være enkelt å bytte strømleverandør. Når en kunde har betalt sin siste faktura, skal vedkommende ikke kontaktes av strømleverandøren på minst seks måneder.

Lurer du på noe vedrørende Trygg Strømhandel?
Ta kontakt med oss!